LELBA satversme (2021)

LATVIEŠU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS AMERIKĀ SATVERSME

Pieņemta un apstiprināta LELBA III Sinodē 1981. gadā
Aktuālā redakcija pieņemta LELBA XVI Sinodē 2021. gadā.

Lejupielādes saite:
LELBA-DN-2021