LELBP darbības noteikumi (2022)

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA PASAULĒ
DARBĪBAS NOTEIKUMI

Pieņemti Toronto 1990. gada 15. oktobrī,
aktuālā redakcija pieņemta ar Sinodālu balsojumu 2021. gada 13. augustā.

Lejupielādes saite:
LELBP-DN-2022