Baznīcas gadagrāmata 2021

2021. gadā dosimies kopējā tapšanas ceļā no sirds uz sirdi. Dalīsimies pārrunās, Bībeles studijās, kalpošanas darbā, kas veicina garīgo izaugsmi, padziļina savstarpēju līdzcietību, lai arī caur mūsu darbu taptu dziedinātas attiecības un aprūpēti cilvēki. Lai caur visām pārmaiņām mēs taptu vēl stiprāki ticībā, cerībā un kristīgā mīlestībā. Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, mūsu latvju tautu, visu pasauli — tā mums visiem viena. Lai Viņš dod, ka 2021. gads katram būtu veselīgs, miera un drošības svētīts. Viss laiks stāv Viņa rokās. Uzticēsimies! Kā žēlīgs Tēvs Viņš zina mūsu sāpes, vajadzības un katru mūs ņems pie rokas un vadīs tālāk Pats. Lai Viņam slava, gods un pateicība mūžīgi!

Ziedojot palīdzam

“Tavai nākotnei ir cerība,” saka Kungs. (Jer 31:17)

Tamāra Rūse,
Rītdienas fonda priekšsēde

Rītdienas fonds un Archibīskapa Arnolda Lūša fonds atbalsta garīgo aprūpes darbu mūsu Baznīcā un teoloģijas studijas.

Pagājušajā gadā fonds atbalstīja Imantu Miezi, kurš studēja Dublinas Teoloģijas institūtā un veiksmīgi pabeidza studijas. Imants turpina kalpot Īrijas draudzē kā garīdznieks.

Dacei Lazdiņai tika piešķirta skolas nauda studijām Dublinas Pilsētas Universitātē, kur viņa turpina mācīties.

Fonds atbalstīja arī mācītāju Vari Bitenieku, uzsākot studijas maģistra programmā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē.

Esam pateicīgi Dievam par to, ka mums ir iespēja atbalstīt šos uzņēmīgos garīdzniekus un lajus. Apsveicam viņus ar labiem panākumiem!

Paldies visiem indivīdiem un draudzēm, kas ziedo un atbalsta fonda darbību.

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju