Jaunas amatpersonas LELBA Austrumu apgabalā

1. oktobrī Bostonas Trimdas draudzes Pļaujas svētku dievkalpojumā prāvesta amatā tika ievests LELBA Austrumu apgabala garīgais vadītājs Igors Safins. Priecājamies, ka klāt bija Apgabala amatpersonas no Filadelfijas, lai varētu pie viena ievest amatā arī apgabala garīgā vadītāja vietnieci māc. Giju Galiņu, Apgabala laju pārstāvi Baznīcas Virsvaldē Rutu Ori un Apgabala kasieri Vilni Ori. Novēlam visiem amatā ievestajiem Dieva svētības, pildot uzticētos pienākumus!

Citi Jaunumi