Ore Ruta

Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes priekšniece

362 Park Avenue,
Harleysville, PA 19438, USA
Tel.: +1 (610) 287-3845
E-pasts: orefam@verizon.net