Galiņa Gija, mācītāja

Ordinēta diakone 1995. gada 7. maijā
Ordinēta 2013. gada 24. februārī
Filadelfijas Sv.Jāņa draudzes mācītāja

301 N. Newtown Street Road,
Newtown Square, PA 19073

Tel.: +1 (402) 475-8106
Tel.: +1 (206) 696-9535
E-pasts: gijagalins@yahoo.com