Galiņa Gija, mācītāja

Ordinēta diakone 1995.gada 7.maijā
Ordinēta 2013.gada 24.februārī
Apvienotās Linkolnas draudzes mācītāja

3272 Mohawk St.,
Lincoln, NE 68510-4533, USA

Tel.: +1 (402) 475-8106
Tel.: +1 (206) 696-9535
E-pasts: gijagalins@yahoo.com