Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā 74. sinode

LELBL 74. sinodes dalībnieki 11.05.2024.

LELBL 74. sinodes dalībnieki 11.05.2024.

Saulainā un siltā 11. maija rītā LELBL garīdznieki un draudžu vadītāji, kā arī 74. sinodes viesi, pulcējās Daugavas Vanagu Fonda (DVF) namā Londonā. Mīļi aicināta, neklātienē Zoom platformā piedalījās Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē arhibīskape Lauma Zušēvica.

Sinodi iesāka ar svētbrīdi, ko vadīja LELBL prāveste Daira Vāvere.

Ar sirsnīgu uzrunu sinodāļus sveica Latvijas Republikas vēstniecības Apvienotā Karalistē vadītājas vietniece Sanita Ulmane, pasniedzot ziedus prāvestei.

Pēc sinodes vadības vēlēšanām un 73. sinodes protokola pieņemšanas, savu ziņojumu sniedza prāveste Daira Vāvere. Minot vairākus iemeslus, Daira Vāvere paziņoja par atkāpšanos no prāvestes amata un Lielbritānijas apgabala priekšnieces pienākumiem, nododot glabāšanā amata krustu prāv. emeritus Dr. Andrim Abakukam.

Ar skumjām prāv. emeritus Dr. Andris Abakuks informēja sinodi, ka pašreizējais kasieris slimības dēļ turpmāk nespēs veikt savus pienākumus. Pārvaldes paraksta tiesīgie pārstāvji informēja sinodi par kases stāvokli.

Lielbritānijas apgabala draudžu priekšnieku ziņojumos sinodei atklājās, cik atšķirīga šajā laikā ir Apvienotās Londonas latviešu un Miera draudzes, Rietumanglijas un Velsas draudžu, Vidusanglijas, Ziemeļanglijas, kā arī Īrijas draudžu darbība.

Tā kā LELBL Pārvaldē bija izveidojušās vakances garīdznieka un laja vietām, sinode ievēlēja māc. Imantu Miezi un Deividu Klārku.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvaldes sekretāre Una Torstere informēja sinodi par aktuālākajām norisēm Virsvaldē — uzsākts darbs pie Baznīcas gadagrāmatas 2025, notiek sarunas par Māsu draudžu projekta atjaunošanu jaunā formātā, Virsvalde sirsnīgi aicina ziedot Misijas fondam, kā arī sākusies arhibīskapa vēlēšanu sagatavošana, ko laipni uzrunāta, piekrita veikt Filadelfijas Sv. Jāņa draudze.

Nākamā sinode notiks 2025. gada 26. aprīlī DVF Londonas namā.

Sinodāļi ir ļoti pateicīgi DVF nama darbiniekiem par sirsnīgo viesmīlību un rūpēm par sinodes veiksmīgu norisi.

Pirmajā Pārvaldes sēdē par LELBL Pārvaldes priekšnieku ievēlēja Kristus apvienotās ev. lut. latviešu draudzes Īrijā mācītāju Imantu Miezi un kasiera pienākumus uzticēja pildīt Deividam Klārkam.

Informāciju sagatavoja LELBL Pārvaldes sekretāre Una Torstere

Birkas

Citi Jaunumi