Baznīcas gadagrāmata 2020

Šā gada Baznīcas lozungā lasāmi kāda sena tēva dziļi patiesie vārdi Jēzum: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” (Mk 9:24) Vai mēs kāds varētu labāk vai pilnīgāk atbildēt Kristus mācībai: “Kas tic, tam viss ir iespējams!” Viss? Kā tad toreiz sen, sen mācekļiem nebija iespējams no slimā bērniņa izdzīt nešķīsto garu, kas viņu bija mocījis no dzimšanas? Vai tad mēs lai spējam to, ko pat mācekļi nevarēja? Noteikti katram bijuši tādi mirkļi, kad nācies cīnīties ar šaubām par savu ticību un spējām paļauties, ka tiešām arī man piepildīsies Kristus apliecinājums.

Mūsu darbs Vācijā

Daŗboties laikam līdzi

Klāvs Bērziņš, prāvests

“Kristības nav tikai ūdens vien” bija 2019. gada Vācijas apgabala konferences temats, kuru tad ļoti sīki un sistemātiski izskatījām. Konferences norise un saturs vislabāk arī atspoguļo mūsu Vācijas apgabala darbību. Ievadu tematikā sniedza archisbīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis un vācu teologs Dr. Vilfrīds Herle (Wilfried Haerle). Trešais referents mācītājs Rolands Eimanis (neklātienē ar Skype palīdzību) gan tematam pieskārās garāmejot, jo pārdomas bija saistītas ar viņa pārveidoto Alfa kursu. Kristības tematu nācās pārskatīt šodienas situācijas gaismā, īpaši ievērojot gan izpratnes, gan demogrāfiskās, gan arī ģeogrāfiskās maiņas.

Konference notika skaistajā, atjaunotajā Daugavas Vanagu mītnē “Bērzainē”, Freiburgā.

Konferences dalībnieki

Konferences dalībnieki

Vācijas apgabala konferenci ar savu klātbūtni pagodināja arī mūsu archibīskape Lauma Žušēvica, kura svinīgā aktā ar muzikālām starpspēlēm un lasījumiem vācu teologam Dr. Vilfrīdam Herlem par viņa (un viņa kundzes mācītājas Dr. Ilzes Ķezberes–Herles) darbu pasniedza mūsu Baznīcas goda krustu.

V. Herle un I. Ķezbere–Herle — radošs tandēms

V. Herle un I. Ķezbere–Herle — radošs tandēms

Mūsu archibīskape sapulces dalībniekus informēja par notikumiem, iecerēm un aktualitātēm LELBĀL, kā arī par LELB martā Dublinā, Īrijā notikušo Sadarbības padomes sēdi un neskaidrībām sakarā ar mūsu Baznīcas juridisko stāvokli Latvijā.

Archibīskape L. Zušēvica uzrunā konferences dalībniekus

Archibīskape L. Zušēvica uzrunā konferences dalībniekus

Gadskārtējā konference bija arī atskaites un diskusijas forums mūsu darbībai. Kalpojošie mācītāji un mācītājas, kā arī draudžu darbinieki ziņoja par viņiem uzticētajām draudzēm un pienākumiem.

Archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis un prāvests Klāvs Bērziņš bija sagatavojuši Vācijas Darbības noteikumu aktualizāciju, kuru konferences laikā gan nepieņēma, bet vienojās līdz augusta beigās paredzētajai rudens tikšanās reizei caurskatīt un izteikties.

Archib. emer. E. E. Rozītis pauž savu viedokli

Archib. emer. E. E. Rozītis pauž savu viedokli

Dievkalpojumu, dievlūdzēju un svētdarbību skaitā nav manāmu pārmaiņu. Svētdienas skolu un citu skoliņu darbība liek cerēt, ka kristības un iesvētības tiešām nebūs daļēji vairs tikai ūdens vien, iegansts Baznīcas vai sabiedrības birokrātiskajām prasībām, bet ticības pamatjautājums un patiesa luteriskajā izpratnē pamatota svētdarbība.

Konferences brīvbrīdī. No kreisās: māc. T. Rēdmanis, P. Vīgants, prāv. K. Bērziņš

Konferences brīvbrīdī. No kreisās: māc. T. Rēdmanis, P. Vīgants, prāv. K. Bērziņš

Laiks neformālām sarunām. No kreisās:diak. R. G. Ieviņa, māc. emer. G. Putce, diak. L. Urdze

Laiks neformālām sarunām. No kreisās:
diak. R. G. Ieviņa, māc. emer. G. Putce, diak. L. Urdze

Konferences dalībnieki uzmanīgi klausās

Konferences dalībnieki uzmanīgi klausās

Kā katru gadu, atbilstoši Vācijā reģistrēto biedrību nolikumam notika mūsu biedrību LEDAS (diakoniskās apvienības) un Vācijā reģistrētās biedrības (Lettische Evangelisch Lutherische Kirche in der BRD e.V.) pilnsapulces.

Personāla pārmaiņas izraisīja mācītāja Rinalda Gulbja atlūgšanās no kalpošanas Vācijas apgabalā no 2019. gada sākuma. Mācītājs Rinalds Gulbis atgriezies Latvijā, bet turpmāk kalpos Beļģijas draudzē Briselē, kura joprojām pieskaitāma Vācijas apgabalam. Šī gada februārī draudzes sapulcē ievēlēja jaunu Beļģijas draudzes vadību (sk. adrešu sarakstu).

Mācītāja Rolanda Eimaņa ievešana amatā. No kreisās: archib. emer. E. E. Rozītis, māc. Dr. I. Ķezbere–Herle, prāv. K. Bērziņš, māc. R. Eimanis

Mācītāja Rolanda Eimaņa ievešana amatā. No kreisās: archib. emer. E. E. Rozītis, māc. Dr. I. Ķezbere–Herle, prāv. K. Bērziņš, māc. R. Eimanis

Kopš gada sākuma mācītāja Rinalda Gulbja vietā Vācijā kalpo mācītājs Rolands Eimanis. Viņu, piedaloties vairākiem vietējiem garīdzniekiem, Vācijas apgabala draudžu kalpošanā svinīgā dievkalpojumā ieveda Frankfurtē 10. februārī. Iepriekš mācītājs Eimanis kalpoja LELB draudžu sastāvā. Viņš tīmeklī uzsācis “Garīgās izdzīvošanas skolas” raidījumus, tādējādi īstenojot garīgo diskusiju un mācību foruma izveidi ne tikai t. s. diasporā, bet arī Latvijā, kā to pierāda dalībnieku/klausītāju atrašanās vieta. Nākamais cēliens varētu būt daļēja neklātienes iesvētes mācība un citas tēmas, lai kristības nebūtu ūdens vien, bet gan patiesa svētdarbība.

Pēc dievkalpojuma Manheimas Ludvigshāfenas draudzē. No kreisās: māc. R. Eimanis, diak. R. G. Ieviņa, O. Dzenis, H. Abiks, K. Dzene, I. Seile, I. Vīgante, D. Bračko, I. E. Brušteina, G. Bračko, P. Vīgants

Pēc dievkalpojuma Manheimas Ludvigshāfenas draudzē. No kreisās: māc. R. Eimanis, diak. R. G. Ieviņa, O. Dzenis, H. Abiks, K. Dzene, I. Seile, I. Vīgante, D. Bračko, I. E. Brušteina, G. Bračko, P. Vīgants

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju