Rīgas Reformātu-Brāļu evaņģēliski luteriskā draudze

Anglikāņu iela 2a, Rīga, LV-1050, Latvia
Cālītis Juris, prāvests emeritus Dr.

Kalpo Rīgas Reformātu-Brāļu evaņģēliski luteriskajā draudzē  Ordinēts 1966. gada 14. augustā tālr. +371 26487033 e-pasts
lasīt tālāk

Rode Ivo, mācītājs

Kalpo Rīgas Reformātu-Brāļu evaņģēliski luteriskajā draudzē  Ordinēts 2015. gada 13. septembrī Mednieku iela 17 Cēsis,
lasīt tālāk

Piļkēvičs Deniss

Rīgas Reformātu-Brāļu draudzes priekšnieks tālr.  +371 26191281 e-pasts  deniss.pilkevics@gmail.com
lasīt tālāk

Draudzes kalendārs

septembris

Dievkalpojumi

Draudze ir neliela, bet ļoti, ļoti draudzīga un cits citu labi pazīst. Tieši šajā draudzē var piedzīvot to, ka vārds “draudze” cēlies no vārda “draudzība”. Cilvēkus šeit vieno ne tikai kopīgas regulāras tikšanās svētdienu dievkalpojumos (plkst. 17:00), Bībeles studijās un pārrunu vakaros (otrdienās 19:00), bet arī kopīga kalpošana Zvanniekos.


Juris Cālītis 
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents, Rīgas Reformātu-Brāļu evaņģēliski luteriskās draudzes un Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudzes mācītājs, Hārvardas Universitātē ieguvis doktora grādu teoloģijā, Zvannieku tētis, biedrības „Zvannieku mājas” dibinātājs un idejas autors.

Draudzes priekšnieks
Gints Zentelis tālr.: +37126655778

“Zvannieku māju” saimniece
Sandra Dzenīte +37126477091

Draudzes aktivitāšu kuratore
Linda Baļčūne linda.balcune@gmail.com

Draudzes adrese:
Anglikāņu baznīca
Anglikāņu iela 2a
Rīga, LV-1050
Latvia


 

Apraksts

Līdz 2006.gada decembra beigām draudzes mājvieta bija 1733.gadā Rīgas Reformātu draudzes (galvenokārt vācu un holandiešu izcelsmes) celtais dievnams Vecrīgā – Mārstaļu ielā 10 ar draudzes telpām Alksnāja ielā 3. LELB 2006.gada nogalē draudzi izslēdza no savas apvienības un izlika no tās vēsturiskajām telpām. Pēc izslēgšanas no LELB draudze ir reģistrējusies Tieslietu Ministrijā kā neatkarīga evaņģēliski luteriska draudze ar savu vēsturisko nosaukumu – Rīgas Reformātu-Brāļu ev.lut. draudze.

Sākot ar 2006.gada Ziemassvētkiem draudzei mājvietu deva Sv.Pestītāja Anglikāņu draudze Rīgā, dodot iespēju ik svētdienu pulcēties Anglikāņu baznīcā, Anglikāņu ielā 2a.

Kopš 1995.gada draudzes mācītājs ir Juris Cālītis.

Kontakti

Tālrunis
+37126487033
Mājaslapa