Cālītis Juris, prāvests emeritus Dr.

Kalpo Rīgas Reformātu–Brāļu evaņģēliski luteriskajā draudzē un Zvannieku draudzē

Ordinēts 1966. gada 14. augustā

tālr. +371 26487033
e-pasts juris@anglicanriga.lv