Cālītis Juris, prāvests emeritus Dr.

Kalpo RĪGAS REFORMĀTU-BRĀĻU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ DRAUDZĒ

Ordinēts 1966. gada 14. augustā

tālr. +371 26487033
e-pasts juris@anglicanriga.lv