Rode Ivo, mācītājs

Kalpo RĪGAS REFORMĀTU-BRĀĻU DRAUDZĒ

Ordinēts 2015. gada 13. septembrī

Vecrogas, Cēsu novads
Vaives pagasts, LV-4136, Latvia
tālr. +371 22059599
e-pasts ivo.rode@gmail.com