Zviedrijas apgabala apkārtraksts 2021.gada decembrī

 

Apkārtrakstu varat aplūkot šeit: Ziemas izdevums LELBP

Atgādinām, ka Adventa un Ziemassvētku dievkalpojumi Zviedrijas apgabalā notiks:
Eskilstūnā
Sestdien, 11. decembrī plkst. 14.00, St Andreas baznīcā.

Norčepingā
Svētdien, 12.decembrī plkst 13.00, Hedvigas baznīcā

Svētbrīdis Malmē
Svētdien, 12.decembrī plkst 11.00, St.Mikaels baznīcā,
Orkestergatan 5

Gēteborgā
Svētdien, 19.decembrī plkst.14.00, Hāgas baznīcā

Stokholmā
Piektdien,24.decembrī plkst 14.00, Somu baznīcā

Upsalā
Sestdien,25.decembrī plkst 11.00, Vindhems baznīcā

 

Citi Jaunumi