Sēru vēsts no Kalamazū draudzes ASV

Mīļās māsas un brāļi Kristū!

Dalos ar sēru vēsti, ka 14. marta vakarā 97. gadu vecumā mira mūsu apgabala visvecākais garīdznieks, mācītājs Leons Vīksne. Mācītājs Vīksne ordinēts 1981. gada 4. oktobrī un līdz pensionēšanās kalpoja Kalamazū draudzēs, kā arī Saginavas un Lansingas draudzēs.

Mācītāja Vīksnes izvadīšanas dievkalpojums notiks sestdien 20. martā 12os pēcpusdienā Riverside kapsētā, Kalamazū.

Pateicamies Dievam par Leona uzticīgo kalpošanu mūsu Baznīcā! “Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm…” (Lk 2:29-31a)

Lai Dieva miers apņem sērotājus! Ieslēgsim tos savās lūgšanās.

LELBA Vidienes Apgabala garīgā vadītāja,

Sarma Eglīte, prāveste

Dāvida psalms: “Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?… esmu pilns paļāvības, jo redzu Tā Kunga laipnību dzīvo zemē. Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz To Kungu!” (Psalms 27:1, 13,14)

Citi Jaunumi