Latviešu apvienotā draudze Kalamazū

122 Cherryhill St, Kalamazoo, MI 49006
Graham Aija, mācītāja

Ordinēta 2010. gada 19. maijā Latviešu Apvienotās draudzes Kalamazū mācītāja 207 Loree Drive, East Lansing,
lasīt tālāk

Grīviņa Anita

Latviešu Apvienotās draudzes Kalamazū priekšniece 9882 S Ave, Mattawan, MI 49071, USA Tālr: +1 (269) 665-4000
lasīt tālāk

Draudzes kalendārs

aprīlis
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Dievkalpojumi

 

 

Apraksts

Latviešu ev. lut. apvienotā draudze Kalamazū nodibinājās, kad abas agrākās Kalamazū latviešu draudzes apvienojās 1995. gadā. Šogad apvienotā draudze svin 25 gadus.

Ierodoties Kalamazū pēc bēgļu gaitām Vācijā, 1949. gada 1. decembrī nodibināja Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzi, kuŗā līdz pensijā aiziešanai 1991. gada kalpoja prāvests Jānis Turks. Sākuma gados draudzes dievkalpojumi notika īrētā baznīcā, ko īrēja no Trinity Lutheran draudzes līdz 1961. gadam, kad draudze uzcēla savu baznīcu. Pēc 1991. gada draudzi apkalpoja māc. Leons Vīksne.

Kalamazū Latviešu ev. lut. draudze nodibinājās 1950. gada 12. augustā. Mazliet vairāk kā gadu to apkalpoja māc. Kristaps Hermanis no Grand Rapidiem. 1951. gadā draudze par savu mācītāju ievēlēja māc. Arturu Piebalgu, kuŗš ieradās Kalamazū 1952. gada sākumā un kalpoja draudzē līdz 1985. gadam, kad aizgāja pensijā. No 1985. gada draudzē sāka kalpot mācītājs Leons Vīksne. Iesākuma gados draudze lietoja Zion Lutheran amerikāņu baznīcu, bet jau 1965. gadā tā nopērk savu dievnamu pie Portage un Lake ielas. Tur arī 1954. gadā bija iegādāts draudzes nams Rose ielā.

1991. gadā māc. Leons Vīksne sāka apkalpot abas draudzes un pārcēlās uz dzīvi Kalamazū. Tad sākās draudžu apvienošanās sarunas, kas noveda pie kopējās draudzes nodibināšanas. Apvienotā draudze oficiāli sāka darboties 1995. gada 1. janvārī. Bijušās Kalamazū draudzes māju un baznīcu pārdeva, un Apvienotās draudzes dievkalpojumi līdz 2019. gada 8. jūlijam notika Sv. Jāņa baznīcā. Mācītājam Leonam Vīksnem aizejot pensijā, no 2004. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim kalpoja mācītāja Biruta Puiķe Wilson. 2014. gada oktobrī draudze nolēma aicināt mācītāju Aiju Graham kā draudzes garīgo vadītāju un viņa šo darbu sāka 2015. gada 5. janvārī.

2019. gada 8. jūlija vakarā ugunsgrēks izpostīja Latviešu ev. lut. apvienotās draudzes Kalamazū mīļo, pašu būvēto dievnamu. Daļa draudzes sirds sadega līdzās. Tomēr, neskatoties uz visām grūtībām, draudze turpināja savu darbu, kopā sanākot Kalamazū Latviešu centrā. 2019. gada decembrī tika nojaukts nodegušais dievnams. 2020. gada februārī Draudzes Pilnsapulce nobalsoja celt jaunu, nelielu dievnamu atbilstošu šodienas draudzes vajadzībām. 2021. gada 5. septembrī notika jaunā dievnama iesvētīšana, kurā piedalījās LELBP arhibīskape Lauma Zušēvica, vairāki prāvesti un garīdznieki. 

Regulārie draudzes dievkalpojumi notiek latviešu valodā, reizi mēnesī dievkalpojumi ir angļu valodā. Ik mēnesi notiek Bībeles stundas, dziļu pārrunu stunda “Aka”. 2023. gada februārī draudzē tiks uzsākti regulāri meditāciju vakari un Skaņu terapijas nodarbības (Tibetas dziedošās bļodas). 

Struktūrvienības

Draudzes priekšniece: Anita Grīviņa
Tālrunis: +1 (269) 271-3484
Epasts: anita.grivins@gmail.com

Dāmu komiteja: Dace Copeland
Tālrunis: +1 (269) 345-3304
Epasts: dace.copeland@wmich.edu

Draudzes jaunumi