Graham Aija, mācītāja

Ordinēta 2010. gada 19. maijā
Latviešu Apvienotās draudzes Kalamazū mācītāja

207 Loree Drive,
East Lansing, MI 48823, USA

Tel.: +1 (517) 614-4853
E-pasts: aija_graham@comcast.net