Ziemassvētku vēsts

Un kad šis bērns nāca pasaulē, auga Dieva gudrībā un sāka sludināt Savu vēsti, Viņš teica: “mīliet viens otru tāpat, kā ES esmu jūs mīlējis.” (Jņ.ev.15:12).

Laikā, kad cilvēce ir neziņā un apmulsumā, visā pasaulē skan senā, bet mūžam jaunā un vienmēr dzīvā Ziemassvētku vēsts: “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien Pestītājs dzimis.” Šie ir svētki, kad Debesu Tēva mīlestība parādās uz zemes, lai mūs celtu pretī dievišķai godībai. Ziemassvētkos Dievs dāvina cerību, neiedomājamu brīnumu Jēzū Kristū. Viņš nāk kā mūsu Glābējs, aicinot cilvēci piedzīvot Viņa Debešķīgo žēlastību.

Jēzus Kristus kā Dievišķais Bērns reiz piedzima Betlēmē. Bet Viņš turpina piedzimst arvien no jauna. Viņš dzimst cilvēku sirdīs – visur, kur cilvēki no sirds meklē grēku piedošanu, pestīšanu un dvēseles mieru. Viņš dzimst mūsu ikdienā, mūsu rūpēs, mūsu nemierā, mūsu sāpēs, kad redzam mūsu mīļos slimnīcās vai aiz logiem kādā veco ļaužu mītnē un neesam spējīgi no viņiem atvadīties. Viņš dzimst mūsu ticībā, cerībā un mīlestībā.

Sūtu Ziemsvētku sveicienus mūsu LELBA draudzēm, mācītājiem/-ām, draudžu locekļiem, baznīcas darbiniekiem un lūdzējiem. Visiem, kas gaida mūsu Kunga atnākšanu, es un mana ģimene vēlam svētītus un cerību pilnus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētību jaunajā 2021. gadā.

Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks

Citi Raksti