VĀRDS VIENO! (24.02)

Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem!

Aicinām ikvienu no LELBP saimes piedalīties 2022. gada Bībeles lasīšanas projektā!
Iepazīsimies ar LELBP garīdzniekiem un pārrunu dalībniekiem no visas pasaules!

Katru otro ceturtdienu, sākot ar 10. februāri, Zoom platformā piedāvājam divas pārrunas:

  1. plkst. 11:00 pēc Čikāgas laika (19:00 Latvijā)
    un
  2. plkst. 18:30 pēc Čikāgas laika

Katru sesiju ievadīs cits mūsu Baznīcas garīdznieks.
Pēc ievada sekos pārrunas, kurās visi būs aicināti iesaistīties. Pārrunas nepārsniegs 1 stundas garumu.

24. februārī – 11:00 (Čikāgā), 12:00 (DC), 19:00 (LV)
māc. Rolands Eimanis par Mateja 6:6-9
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84998383851

24. februārī – 18:30 (Čikāgā), 19:30 (DC)
māc. Igors Safins par 84. Psalmu
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4968517143?pwd=TSsyVnlibjR5dHJKbXB1WWhDS0w5Zz09

“Lai Dievs svētī šo darbu un caur to padziļina ticību, stiprina cerībā un vairo mieru, pēc kā meklē tik daudzi. Lai mūs VĀRDS VIENO!”

Jūsu māsa Kristū,
+ Lauma Zušēvica

Citi Raksti