VĀRDS VIENO! (20.10)

Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem!

Aicinām ikvienu no LELBP saimes piedalīties 2022. gada Bībeles lasīšanas projektā!

Ceturtdien, 20. oktobrī plkst. 11.00 pēc Čikāgas laika (19.00 Latvijā) mūs pārdomās par tēmu “Kristietība un propaganda” ievadīs Sv. Jāņa, Toronto draudzes mācītājs Ģirts Grietiņš. Bībeles vieta: Mateja ev. 10:16 “Redzi, Es jūs sūtu kā avis vilku starpā; tāpēc esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži.”

Te saite ASV rīta/LV vakara sesijai:
https://us02web.zoom.us/j/84998383851 
Meeting ID: 849 9838 3851

Sākot ar oktobri sanāksim tikai uz vienu sesiju baudīt Vārds Vieno! Ziņojam, ka tā notiks tikai 11:00 no rīta pēc Čikāgas laika (19.00 Latvijā).

Un te informācija par turpmāk paredzētajām tikšanās reizēm:

03.11.22
11.00/19.00
Klāvs Bērziņš, Vācijas prāvests
25. Psalms

17.11.22
11.00/19.00
Ilze Kuplēna-Ewart, LELBA Teol. nozares vadītāja
Jāņa 10:22-39

01.12.22
11.00/19.00
Ojārs Freimanis, Sv. Pēteŗa draudze, Čikāga
Jāņa 1:35-42 Sv. Andrejs

Citi Raksti