VĀRDS VIENO! (17.11)

Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem!
Aicinām ikvienu no LELBP saimes piedalīties 2022. gada Bībeles lasīšanas projektā!

Ceturtdien, 17. novembrī plkst. 11.00 pēc Čikāgas laika (19.00 Latvijā)
mūs pārdomās par Jāņa 10:22-39 ievadīs LELBA Teoloģijas nozares vadītāja, mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart.

Te saite ASV rīta/LV vakara sesijai:
https://us02web.zoom.us/j/84998383851
Meeting ID: 849 9838 3851

Un te informācija par turpmāk paredzētajām tikšanās reizēm:

01.12.22 plkst. 11.00/19.00 Ojārs Freimanis, Sv. Pēteŗa draudze, Čikāga
Jāņa 1:35-42 Sv. Andrejs

Citi Raksti