VĀRDS VIENO! (03.11)

Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem!

Aicinām ikvienu no LELBP saimes piedalīties 2022. gada Bībeles lasīšanas projektā!

Vai Dieva cilvēks ir bez trūkumiem un traipiem? — ceturtdien, 3. novembrī plkst. 11.00 pēc Čikāgas laika (19.00 Latvijā) mūs pārdomās par 25. Psalmu ievadīs Vācijas prāvests Klāvs Bērziņš.

Te saite ASV rīta/LV vakara sesijai:
https://us02web.zoom.us/j/84998383851 
Meeting ID: 849 9838 3851

Sākot ar oktobri mēs sanākam tikai uz vienu sesiju baudīt Vārds Vieno! Tā notiek tikai 11:00 no rīta pēc Čikāgas laika (19.00 Latvijā).

Te informācija par turpmāk paredzētajām tikšanās reizēm:

17.11.22
11.00/19.00
Ilze Kuplēna-Ewart, LELBA Teol. nozares vadītāja
Jāņa 10:22-39

01.12.22
11.00/19.00
Ojārs Freimanis, Sv. Pēteŗa draudze, Čikāga
Jāņa 1:35-42 Sv. Andrejs

Citi Raksti