Trīsvienības svētkos

Aicinām Trīsvienības svētkus svinēt, Dieva varenību sirdī un vārdos teicot, Viņa radītās brīnišķīgās pasaules skaistumu acīm skatot!
Ievadā skan Johana Sebastiana Baha “Jesus bleibet meine Freude” (BWV 147) Baibas Rēdmanes izpildījumā.
Svēto Rakstu lasījumi izraudzīti no 113. psalma, Jāņa Evaņģēlija 3.nodaļas un apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 11. nodaļas.
Kopīgi varam dziedāt dziesmu “Es ticu, ka no zvaigžņu stariem” (D.Bortnanski, J.Vītols, K.Kundziņš).
Dieva klātesamībā bagātus un skaistus Trīsvienības svētkus!

Citi Raksti