Traģēdija Nicā, Francijā

LELBĀL stāv vienota savā līdzjūtībā ar visiem cietējiem, kam Nicā no rokām un sirdīm tika izrauti bērniņi, mātes, tēvi, sievas, vīri, vecvecāki, draugi. Viņus pieminam un par viņiem aizlūdzam. Lūdzam par katru, kas cīnās par savu dzīvību. Cieš nevainīgie, bez ieročiem sanākušie. Zinām, šausmīgas sekas nebūs tikai visiem sērojošiem, bet ikkatram, kas ar savām acīm to redzējuši, ko nevienam, nekad nevajadzētu redzēt. Ko lai sakām tiem, kas Nicā piedzīvojuši tādas briesmas?

Šobrīd, apzināsimies, ka mums pietrūkst vārdu, kam būtu īstas nozīmes. Bet mēs varam lūgt, lai Dievs sniedz spēku izturēt. Pēdējā laikā pārāk bieži esam tādus terrorus redzējuši Dallasā, Orlando, nemaz tik ilgi pirms tam Parīzē, citur pasaulē. Mēs esam lūguši, lūgsim atkal gan paši, gan savās draudzēs, lai Dievs stiprina visus cietējus. Lūgsim arī par tiem, kas mīlestībā viņus aprūpē. Pateiksimies par katru, kas skrēja iet palīgā un vēl dara visu ko spēj otra labā. Pateiksimies par neskaitāmiem labiem cilvēkiem, kas sniedz savu plecu, lai otrs varētu raudāt un raudāt viņu rokās. Kristus ir viņu vidū. Viņš ir tur, kur mēs neesam. Viņš raud līdz, stāv blakus, mierina – arī caur mūsu lūgšanām.

Kristū vienota ar jums.
+ Lauma
Publicēts 15|07|2016
Arch. Lauma Zušēvica

Foto: Baiba Rēdmane

Citi Raksti