Tā nav jubileja, tā ir divu gadu traģēdija

Pirms diviem gadiem, 24. februārī sākās Ukrainas neizprovocētais Krievijas nežēlīgais kaŗš. Ir šausmīgi, ka kaŗš vēl turpinās. Ir nepieciešami, ka dodamies gan piedalīties protestos, gan atsaucamies LELBPasaulē aicinājumam vienoties 24 stundu lūgšanu vigīlijā. Ievada vārdi un diakones Gunas Reinas un viņas vīra Dāvja izstrādātais plāns pievienots šeit, lūdzam, ierakstiet savu vārdu laikā, kad lūgsiet.

Aicinām pieteikties ne tikai draudzēm, bet draudzes locekļiem, ģimenēm, draugiem. Visi piedalīsies nevis kā jubilejā, jo tā nav jubileja, tā ir divu gadu traģēdija, kuŗas beigas, diemžēl, nav saredzamas. Nesenie notikumi turpina vairot vēl dziļākas rūpes arī par mūsu tautas drošību. Lūgsim ticības pārliecībā, paļāvībā Kristus vārdiem: “Lūdziet, tad jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs.” (Mt 7:7)

Dieva žēlastība lai pavada jūsu lūgšanas; Svētais Gars lai iedvesmo un svētī katru vārdu; Kristus un Viņa grēka un nāves uzvaras cerība lai jūs stiprina.

Jūsu,
+ Lauma

KATRA LŪGŠANA IR SVARĪGA!
Tagad ir īstā reize, situācija un laiks, kad lūgt VISIEM.
Viss, kas vajadzīgs ļaunuma uzvarai, ir labo cilvēku vienaldzība.

Pielikumā ukraiņu luterāņu un reformātu mācītāju sagatavota lūgšana. Tā ir pieejama vairākās valodās. To var izmantot katras stundas sākumā.

Sirsnīgā mīlestībā,
Guna

Citi Raksti