Svētbrīdis Hamburgā 2020. gada jūlijā

Pārdomas par Lūkas Evaņģēlija 5.nodaļas ievadu.

Jēzus teica Sīmanim: “Airē uz dziļumu un izmet tīklus zvejai.”
Sīmanis atbildēja: “Mācītāj, mēs visu nakti esam pūlējušies un nekā neesam noķēruši. Bet es izmetīšu tīklus tavā vārdā.”

Citi Raksti