Svētā nakts, ak, izlej tu!

Sveicam Zvaigznes dienā! Šī īpašā un lielā Baznīcas svētku diena noslēdz Kristus Piedzimšanas svētku gaviļu laiku un ievada mūs jaunā – Epifānijas laikā, kurā mēs esam aicināti Kristus mums nesto prieku tālāk citiem ļaudīm dāvināt, cik un kā vien to spējam.
Šodien, ar Ludviga van Bēthovena melodiju mēs noslēdzam šo Ziemsvētku dziesmu ciklu, kurā, sākot ar 4. Adventa svētdienu, katru dienu likām pa vienai dziesmai klāt, aicinot klausīties un arī pašiem dziedāt līdzi. Mums ir liels prieks, ka ar šīm dziesmām un pārdomas raisošiem Svēto Rakstu vārdiem varējām palīdzēt uzturēt svētku sajūtu visu šo Ziemsvētku gaviļu laiku. Tas šogad šķiet īpaši svarīgi. Paldies par Jūsu atbalsta vēstulēm, īsziņām un uzmundrinošajiem telefona zvaniem! Tie mums atjaunoja spēkus.
Daži vaicāja, kur ņemti dziesmu ieraksti un redzamās fotogrāfijas, video. Varam ar prieku atbildēt, ka viss ir pašu darbs: dziesmas izvēlējās, aranžēja un atskaņoja Baiba pati mājās, tāpat arī veica audio un video montāžu, izmantojot tikai un vienīgi mūsu pašu uzņemtas fotogrāfijas un video.
Lai Jums ir prieks klausīties, dziedāt līdzi un dalīties ar saviem draugiem, lai arī viņi var gavilēs eņģeļu korim pievienoties! Lai gaiši skan!

Citi Raksti