Stokholmas latviešu draudzes Ziemassvētku dievkalpojums

Stokholmas latviešu draudzes Ziemassvētku dievkalpojums 2020.gada 24.decembrī

Citi Raksti