Priecīgu Epifānijas dienu!

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Priecīgu Epifānijas dienu! Priecīgu Zvaigznes dienu!
Ar šo dienu mēs ieejam skaistā Atspīdēšanas, vai Epifānijas laikā mūsu Baznīcas gadā. Šī ir jau sestā diena Jaunā Gadā un es no sirds Jūs apsveicu tajā un izlūdzos Dieva svētību dodoties tālāk 2017. gadā pa to ceļu, ko mums paredzējis Dievs. Ne vienmēr ir tik viegli to saredzēt, bet tik bieži tas nav tādēļ, ka Viņš to nav apgaismojis.
Pašiem kādreiz sevi jāpārliecina celties un doties pie pienākumiem, vai darbiem, kas prasa domāt jaunās kategorijās! Kādreiz nav viegli, jo jāuzdrīkstas nepalikt ‘uz vietas’, tikai tādēļ, jo tur ir drošāk, vai viss ir tik ierasts un jauks. Dievs lai dod, ka mums netrūktu ticības doties tur, kur Viņš vada, arī ja mēs nonāktu vēl neiepazītā teritorijā, vai pie tiem, kas nepazīst Kristu vai Viņa evaņģeliju, un mūs pat uzskata par bīstāmiem. Kā reiz Jēzus laikā, tā tagad, pasaulē netrūkst Herodu, vai ļaunuma un grēka pretspēka Kristus patiesībai.
Dosimies 2017. gadā bez bailēm, ne tikai aiz ziņkārības, bet aiz pārliecības, ka sekojot ilgām pēc patiesības, mēs arvien nonāksim pie Kristus. Dosimies tālāk šī gada Reformācijas jubilejas garā, gatavībā sevi pārbaudīt, sevī reformēt to, kam jāpārtop, vai jāatjaunojās. Pateiksimies arvien par tiem, kas mūs mudina dalīties ar to, ko esam Kristū atklājuši un no Viņa saņēmuši. Kaut katram mēs būtu gatavi sludināt, ka Viņš ir gaisma, kas laužās cauri tumsai, ko dažkārt piedzīvojam pasaulē, vai paši sevī izjūtam.

Reiz Zvaigznes dienas dziesmā (meld.:Finlandia) nezināms autors aicināja:

“Pie debesīm ir zvaigzne uzlēkusi, Tik mirdzoši tās stari lejup krīt.
Sirds, kas tik ilgi gaismu meklējusi, Nu visos ceļos debess gaisma mirdz!
Pie debesīm ir zvaigzne uzaususi. Sirds, vai to jūti, kā tā starot prot?
Tai sāpei, kas tik ilgi sāpējusi, Nāks GlābējsJēzus saldu mieru dot.
Pie debesīm ir zvaigzne uzlēkusi. Nav citas par to spožākas nekur.
Sirds, kas tu, tumsu nesot, piekususi, Tev gaisma tur, tev spoža gaisma tur!

Tā Viņa gaisma, kas par sevi vēsta:
“Es, Jēzus, sūtīju savu eņģeli liecināt jums draudzēs par visu šo.
Es esmu Dāvida sakne un dzimums, mirdzošā Rīta Zvaigzne!.”
(Jņ atkl. 22:16)

Un par mums Viņš vēsta:
“Jūs esat pasaules gaisma.: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek nem pūra, bet lukturī; un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie
redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs!” (Mt. 5: 14-16)

Dievs lai svētī, ka šodien īpaši spoži mirdziet līdz ar visu mūsu Baznīcu – visu 2017. gadu – Dievam par godu un slavu, mūsu latvju tautai un līdzcilvēkiem visur par svētību!

Kristus mīlestībā,
Jūsu
+ Lauma

Publicēts 07|01|2017
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Grafika: I.Miezis

Citi Raksti