Pošam visu greznā rotā

Šī dziesma lai skan kā mūsu sveiciens Jums šo īpašo Vecgada dienu vadot. Lai šī diena Jums priecīga un laimīga! Šajā dienā aizdedziet svecīti, pieminot tos, kuriem šajā gadā esat ardievas teikuši un vēl otru, pieminot tos, kuri jau ilgāku laiku atpakaļ devušies mūžības ceļā. Un tad šīm divām svecītēm līdzās vēl daudzas citas, pateicībā par visu to labo, ko esat aizvadītajā gadā baudījuši – par savu dzīvību, veselību, par labiem cilvēkiem, kuri Jums bijuši un ir līdzās, pateicībā par visu šo brīnumaino pasauli, kurā nav divu vienādu dienu, vienādu gadu, vienādu cilvēku, ziedu un pat lapu kokam! Tad gaiši pasmaidiet tiem, kas Jums līdzās un, pat ja šobrīd neviena nav, pasmaidiet! Pasaule no jūsu smaida gaišāka, labāka kļūs! Lai pateicība par gadu, kas bijis, ar visām tā grūtībām un likstām, un pateicība par to, ka Dievs dod atkal jau jaunu gadu sagaidīt.

Lai arī Jums prieks šo dziesmu klausīties, dziedāt līdzi un arī dalīties ar saviem draugiem, lai viņi var sirdī ar Jums svētku eņģeļu korim pievienoties. Lai skan!

Citi Raksti