Piektās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums Čikāgas Ciānas draudzē

Dievkalpojumā piedalās:
mācītāja Gundega Puidza, Iveta Jansons, Silvija Kļaviņa-Barshney, Juris Pūliņš,
ērģelniece, korāļu ansambļa vadītāja Māra Vārpa;
korāļu ansamblī dzied Ēriks Antēns, Irēne Balks, Linda Cukurs, Vita Cukurs, Gundega Puidza, Juris Pūliņš, Arnis Šrāders, Māra Vārpa

Citi Raksti