Pateicība par novērtējumu

No visas sirds pateicos ikkatram, kurš mani ir apsveicis.

Uzzinot, ka esmu iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri, nāk prātā visi, ar kuŗiem gribētos dalīties ar piešķirto atzinību. Nodomāju, ka komandieris bez komandas nav iespējams… Un es zinu, kuŗu parādniece esmu un būšu. Tā dziļi pateicos par visiem, ar kuŗiem saliedētā komandā esam lūguši, strādājuši, bērnus un jauniešus mācījuši, sirmgalvjus uzklausījuši, un par tiem Dievam pateikušies.

Daudzi jau aizgājuši mūžībā, bet nav zudušas viņu pēdas mūsu dzīvēs. No viņiem iegūta gudrība un iedvesmojums dziļāk izprast savu ticību un novērtēt piederību latvju tautai. Kā Latvijā, tā ārpus tās, kopā strādājām, lai netiktu aizmirsts mūsu tēvzemes liktenis. Pasaules malu malās līdz ar Latviju lūdzām un dziļi cerējām, ka Dievs uzklausīs mūsu lūgšanas un svētīs Latviju ar atjaunotu neatkarību.

Dievs mūs sadzirdēja, un kopš tās svētīgās dienas jaunos apstākļos kopā esam turpinājuši strādāt, meklējot iespējas, kā sasniegt jaunus mērķus. No visas sirds pateicos visiem, kuŗi arvien sapņo, kalpo Dievam un līdzcilvēkiem, strādā un lūdz par Latviju un tautu, lai kur tās bērni atrastos.

Ticu un ceru, ka šīs komandas darbs ilgi būs vajadzīgs un nesīs svētību! Paldies par iespēju kopā ar jums un Latvijas Valsts vadību, un dedzīgajiem tautiešiem strādāt, lai Dieva dāvināto, svēto mantojumu nodotu nākamajām paaudzēm ticībā, cerībā un mīlestībā.

+Lauma

Citi Raksti