Pārdomas Palmarum svētdienai

Pārdomas Palmarum svētdienai sagatavoja
Berlīnes un Hamburgas draudžu mācītājs Tālis Rēdmanis,
Svēto Rakstu lasījumus lasa Andris Ambults,
muzikālo ietērpu veidoja un video materiālu montēja Baiba Rēdmane.
Paldies visiem, kuri ieklausīsies un lai svētīga miera piepildītas visu sirdis šajā Klusajā nedēļā, Kristus Augšāmcelšanās rītam pretim ejot!

Citi Raksti