Nāc, Svētais Gars!

Vasarsvētku vēsts aicina domāt par to, kādu valodu mēs runājam: baiļu vai mīlestības valodu? Svētais Gars ir tas, kas Jēzus klātesamību uztura dzīvu mūsu vidū, tas ir Gars, kas cilvēkus vieno un nešķir citu no cita, Gars, kas atbrīvo un nenospiež, kas atdara mūsu acis, saredzēt netaisnību, un lūpas, sludināt patiesību. Tas ir Gars, kas no nāves ved dzīvībā! Lai ar prieku šos svētkus svinam!
Nāc, Svētais Gars, ar savu gudrību, dod drošību un dzīvības cerību!
Pieskaries mums un dziedini mūs,
nespēcīgi un viegli ievainojami mēs esam paši savā spēkā!
Nāc, Svētais Gars un atjauno visu! Amen.

Šo svētku prieka un pārdomu brīdi sagatavojis mācītājs Tālis Rēdmanis;
Īpašo prieku teicošo dziesmu “Ak, tu priecīga” uz Berlīnes Paul-Gerhardt-Kirche ērģelēm spēlēja, kā arī video montēja Baiba Rēdmane.
Priecīgus Vasarsvētkus – Svētā Gara svētkus!

Citi Raksti