“Mums, kristiešiem, katra diena ir Lieldienas!” Aicinām piedalīties Zoom sanāksmēs 9. aprīlī!

Mums, kristiešiem, katra diena ir Lieldienas!  /M.Luters/

No sirds ceru, ka vēl starojat Kristus Augšāmcelšanās ticības un cerības gaismā! Cik labi, ka ik dienas varēsim apbrīnot un priecāties par vēl plaukstošiem liliju ziediem un, kā Luters teica, piedzīvot Lieldienas!
Mūsu 2021. gada ceļojums ar Bībelē atklātiem draugiem dodas uz priekšu!  J  Pat, ja iepriekš neesat bijuši mūsu vidū, vai arī, ja neesat paspējuši izlasīt sarakstā no 85. līdz 100. minētos Bībeles tekstus, aicinu mums pievienoties!
Pārdomājot šos lasījumus, pārrunāsim mīlestības dažādās valodas, gudrības izpausmes veidus.  Vērosim, vai laikmetiem mainoties, mainās dzīves pamata vērtības un patiesības definīcijas.
Lūdzu, tālāk izsūtiet šo aicinājumu  jūsu draudzes locekļiem! Ir tik labi kopā pulcēties, doties ticības dziļumos, vienlaicīgi piedzīvojot Kristus mīlestības radīto sadraudzības garu!
Varat izvēlēties vai nu 10:00 (a.m.)  pēc Čikāgas laika vai 6:30 (p.m.) pēc Čikāgas laika.

Jūsu māsa Kristū,
+ Lauma

Lauma Zusevics is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Lauma Zusevics’ Zoom Meeting

Time: Apr. 9, 2021 10:00 Central Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644
Meeting ID: 750 996 0644

VAI

Time: Apr. 9, 2021 18:30 Central Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644
Meeting ID: 750 996 0644

FOTO: Lauma Zušēvica

 

Citi Raksti