Mātes dienas svētbrīdis. Video

Lai sirdssilta šī Mātes diena! Atcerēsimies un samīļosim savas mammas un vecmāmiņas, kā klātbūtnē, tā domās, sargot un lolojot. Atcerēsimies arī mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus mātes upuri un ziedošanos.
“Jēzum uz ļaužu pūli vēl runājot, redzi, viņa māte un brāļi stāvēja ārpusē un meklēja iespēju ar viņu runāt. Kāds viņam sacīja: “Redzi, tava māte un tavi brāļi stāv ārā un grib ar tevi runāt.” Tad Jēzus šim runātājam atbildēja: “Kas ir mana māte un mani brāļi?” Un, ar roku norādīdams uz saviem mācekļiem, viņš teica: “Redzi, mana māte un mani brāļi! Ikviens, kas darīs mana debesu Tēva gribu, ir mans brālis un mana māsa, un mana māte.” Mt. 12:46-50
Svētbrīdī kalpo mācītāja Ieva Puriņa.

Mātes dienas svētbrīdis

Lai sirdssilta šī Mātes diena! Atcerēsimies un samīļosim savas mammas un vecmāmiņas, kā klātbūtnē, tā domās, sargot un lolojot. Atcerēsimies arī mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus mātes upuri un ziedošanos."Jēzum uz ļaužu pūli vēl runājot, redzi, viņa māte un brāļi stāvēja ārpusē un meklēja iespēju ar viņu runāt. Kāds viņam sacīja: “Redzi, tava māte un tavi brāļi stāv ārā un grib ar tevi runāt.” Tad Jēzus šim runātājam atbildēja: “Kas ir mana māte un mani brāļi?” Un, ar roku norādīdams uz saviem mācekļiem, viņš teica: “Redzi, mana māte un mani brāļi! Ikviens, kas darīs mana debesu Tēva gribu, ir mans brālis un mana māsa, un mana māte.” Mt. 12:46-50Svētbrīdī kalpo mācītāja Ieva Puriņa.

Posted by LELBĀL Latvijā on Saturday, May 9, 2020

Citi Raksti