Lieldienu laika 5. svētdienas dievkalpojums Čikāgas Ciānas draudzē

Lieldienu laika 5. svētdienas dievkalpojums Čikāgas Ciānas draudzē
2021. gada 2. maijā.
DIEVKALPOJUMĀ PIEDALĀS:
mācītāja Gundega Puidza;
lektori: Edgars Cers, Silvija Kļaviņa-Barshney;
ērģelniece, muzikante, korāļu ansambļa vadītāja Māra Vārpa;
korāļus iedziedājuši: Ēriks Antēns, Irēne Balks, Linda Cukurs, Vita Cukurs, Gundega Puidza, Juris Pūliņš, Rūta Pūliņa, Arnis Šrāders, Māra Vārpa.

Turpināsim piedāvāt virtuālos dievkalpojumus katru nedēļu!

Citi Raksti