LELBPasaulē Stokholmas draudzē ordinēta diakone Inta Meiere

Mīļā diakone Inta Meiere!

Ap Tevi ir tie, kas jau daudzus gadus ir piedzīvojuši svētību, jo tik uzticīgi esi pildījusi draudzes priekšnieces pienākumus. Tagad, pildot diakona amatu, kā prāveste Zilgme Eglīte rakstīja, Tu turpināsi kalpot jaunā kvalitātē. Pārdomājot viņas vārdus, jautāju, kas piešķirs šo jauno kvalitāti tavai kalpošanai, uz ko Kristus tevi jau sen aicinājis?

Ticu, arī tas, ka tava Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvalde tevī saredzēja garīgas dāvanas un spējas, kas nesīs svētību! Kad uznāks grūtāki brīži, neaizmirsti: aiz tevis stāv un ir ap tevi tā Baznīca, kas Tevi apstiprināja, ordinēja un uzņēma garīdznieku lokā. Mēs lūgsim par tevi kā arī par tiem, kam Tu kalposi.

LELBP Prezidija, Virsvaldes un savā vārdā es Tevi no sirds apsveicu!
Priecājos līdz visai tavai Stokholmas draudzei!
Pateicos archibīskapam emeritus Elmāram Ernstam Rozītim par manis aizstāšanu!
Pateicos amata māsām un brāļiem un visiem, kas šodien kalpoja.
Lūdzu prāvestei Zilgmei Kristus dziedinošo spēku un novēlu drīz atveseļoties!

Mīļā diakone Inta, šodien un vienmēr, lai tevi stiprina Kristus vārdi, kuŗos divas
reizes atskan grieķu vārds diakonei un vienreiz diakonos, un kuŗos Viņš šiem
kalpiem sola savu klātbūtni!

“Kas man kalpo, lai seko man, un, kur esmu Es, tur būs arī mans kalps,
kas man kalpos, to mans Tēvs godās!” (Jāņa ev. 12:26). Kristus ir un būs ar tevi!
Dievs lai svētī!

Ar cieņu un patiesu prieku!

Lauma Zušēvica
Archibīskape
LELBP

 

 

 

Sveicināta, mīļā māsa Kristū!
Man ir liels prieks, ka Tavs kalpošanas aicinājums ir apstirpināts ar ordināciju un tiks piepildīts ar svētību!
Un man tas bija liels gods sagatavot priekš Tevis stolu. Tā tiešām tika austa tieši priekš Tevis ar lūgšanām un labām domām.
Es to sagatavoju kā diakona stolu – pleca daļā iešuvu, lai labāk “guļ”. Ja tā liekas labi, tad vēl var to vietu labi nogludināt ar karstu tvaiku caur drāniņu – kā jau vilnu. Ja ne īsti, tad var izārdīt to šuvumu – tikai ar roku atšūts. Un vai nu izgludināt gludu vai ieņemt lielāku leņķi.
Ķēdīti arī var pielāgot savām vajadzībām – likt augstāk vai zemāk, var arī īsāku. (Es ieliku 12 ķēdes posmus kā 12 apustuļus, Israēla ciltis utt)

Ceru, ka mans darinājums iepriecinās un kalpos godam!
Lai darbs Dieva druvā dod arī saldus augļus!

Ar Dievpalīgu, Ieva Puriņa
LELBP Latvijas apgabala prāveste

 

Sirsnīga pateicība archibīskatei Laumai Zušēvicai (attālināti), archibīskapam emeritus Elmāram Ernstam Rozītim par ordināciju, prāvestei Zilgmei Eglītei (attalināti), prāvestei emeritai Ievai Graufeldei, mācītājam dr. Normundam Kamergrauzim, prāvestam emeritus Kārlim Žolam, mācītājam Rinaldam Gulbim.
Ārkārtīgi liels paldies ģimenei par morālu un fizisku atbalstu šīs dienas sagatavošanā un norisē. Mīļš paldies galdu dekorētājai – maksliniecei Kristīnei Lagzdai Haapanen. Īpaša pateicība visiem, visiem, kuri bijāt klāt dievkalpojumā, kā arī attālinati, dalījāt manu prieku ar lūgšanām un domām,un līdz ar to padarījāt šo dienu man sevišķi priecīgu.
Liela pateicība par visiem apsveikumiem un dāvanām!
Diakone Inta Meiere

 

Fotogaleriju mo Intas Meieres personīgā arhīva skatāma šeit:

Citi Raksti