LELBāL Latvijas iecirkņa dibināšanas sinode

30.05.2016 notika LELBĀL Latvijas prāvesta iecirkņa dibināšanas sinode. Tā iesākās ar svinīgu dievkalpojumu Sv. Pestītāja (anglikāņu) baznīcā. Dievkalpojumā piedalījās arch. Lauma Zuševica, bīskape emer. Jāna Jēruma – Grīnberga, prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. Ieva Graufelde, prāv. Klāvs Bērziņš, prāv.emer. Juris Cālītis, māc. Varis Bitenieks, māc. Gundars Bērziņš, māc. Ieva Puriņa, māc. Rinalds Gulbis, māc. Ivo Rode, māc. Guntars Rēboks, evaņģēliste Rudīte Losāne, vācu draudžu mācītājs (EKD) Markus Schoch, Igaunijas ev.lut. baznīcas mācītājs Vallo Ehasalu. Kā viesis dievkalpojumā piedalījās LELB arhibīskaps Jānis Vanags, kurš neņēma aktīvu dalību, nepieņemot arī Sv. Vakarēdienu.

Plkst. 14.00 Latvijas Universitātē, Teoloģijas fakultātē tika atklāta sinodes darba sesija. Uzrunu teica arch. Lauma Zušēvica. Sveicienus sinodāļiem nodeva māc. Vallo Ehasalu no Igaunijas, māc. Pāvils Levuškāns no Rīgas Epifānijas krievu ev.lut. draudzes, māc. Klaus Lofts, māc. Markus Šohs, u.c.

Aklamācijas kārtībā par sinodes vadītāju pēc arch. L.Zušēvicas priekšlikuma tika apstiprināts māc. Rinalds Gulbis, par sekretāri māc. Ieva Puriņa.

Uz jaunizveidotā apgabala prāvesta amatu kandidēja prāv.emer., māc. Dr. Juris Cālītis un šī brīža apgabala prāvesta amata vietas izpildītājs Kārlis Žols. Pēc ilgām debatēm par apgabala prāvestu tika ievēlēts māc. Kārlis Žols.

Par prāvesta laicīgo vietnieci tika ievēlēta Linda Baļčūne (Rīga Reformātu – Brāļu ev.lut. draudzes valdes locekle);

Par pārvaldes kasieri māc. Ivo Rode;

Sinode arī nolēma uzdot jaunievēlētājai apgabala pārvaldei līdz 31.12.2016 izstrādāt apgabala darbības noteikumus un tos pieņemt 2017.gada martā.

31.05.2016

Daļa no sinodes dalībniekiem šai dienā apmeklēja Valtaiķu ev. lut. baznīcu, ko draudze ilgstošā tiesvedībā ar LELB, Augstākajā tiesā ir zaudējusi.

Aizputes ev.lut baznīcā arch. Lauma Zuševica, prāv. Gunārs Lazdiņš, prāv. Ieva Graufelde ieveda amatā LELBĀL Latvijas apgabala amatpersonas. Šāda operatīva ievešana amatā bija iespējama pateicoties ātri pieņemtam, vienbalsīgam LELBĀL Virsvaldes lēmumam. Vēlāk sinodes dalībnieki devās uz Liepāju, kur Liepājas Krusta ev. lut. draudzes māc. Mārtiņš Urdze un draudzes locekļi iepazīstināja ar savu darbu, garīgu, lielu diakonijā un ļaužu mentālā aprūpē. Tāpat draudze un mācītājs pauda bažas par satraucošajiem notikumiem LELB.

Publicēts 02|06|2016
Māc. Rinalds Gulbis

Citi Raksti