Lauma Zušēvica – Archibīskape

Archibīskaps Elmārs Ernst Rozītis ziņoja LELBĀL Baznīcas Prezidija 3. novembra sēdē, ka Baznīcas Virsvalde rakstveida balsošanā bīskapei electa Laumai Zušēvicai vienbalsīgi piešķirts amata apzīmējums “archibīskape”.

Konsekrācijas dievkalpojums notiks 2015. gadā 19. aprīlī plkst 14:00 Mt. Zion Lutheran Church, Milvokos.

Publicēts 20|11|2014
Baiba Liepiņa

Citi Raksti