Latvijas apgabala Lāčplēša dienas svētbrīdis 2021. gada 11. novembrī

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Latvijas apgabala Lāčplēša dienas svētbrīdis 2021. gada 11. novembrī. Vada LELBP un Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja draudzes mācītāja Elīza Zikmane.

 

Citi Raksti