Latvijas apgabala Ceturtās Adventes svētbrīdis

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Latvijas apgabala Ceturtās Adventes svētbrīdis 2021. gada 19. decembrī.
Svētbrīdi vada prāvests emeritus Dr. Juris Cālītis, lasījumi Sandra Dzenīte-Cālīte, mūzikas fragmenti no Silent Descent
by Eugenio Mininni (mixkit.co).
Video Rihards Puriņš, video montāža Ieva Puriņa

 

Citi Raksti