Kristus piedzimšanas svētkos un 2016. gadā ieejot

KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKOS UN JAUNĀ 2016. GADĀ IEEJOT.
Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, Kūtī Dāvida pilsētā Jēzus silītē dus, Jēzus silīte dus.

Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda. Mīļotās Klusa nakts dziesmas pirmā pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī Dāvida pilsētā. Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vāŗdus. Pasaulē ir tik daudz, kam lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmi cilvēki, kas dzīvo sērās, neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā. Tie dus nomodā. Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem.

Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par katru, kuŗam Viņš dāvina sevi. “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs!” (Lk. 2: 10). Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad. Tas ir tas Kungs, kas nesnauž un neguļ. Nekad.

Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt. Matejs liecina, kad Jāzeps guļ, viņš sapnī saņem brīdinājumu, ka ģimenei jābēg. Tā kā to redzam zīmējumā, ko saņēmu no draudzes locekles, kuŗai nesen palika ‘tikai’ 95 gadi. Viņa zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā. Gaŗā mūža ceļā daudz piedzīvots – bēgļu gaitas, negulētas naktis, laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas gleznā nakts tumsu un pasaules ļaunumu ietver Dieva gaisma un Svētā Gara klātbūtne – miera balodis dodas līdzi ceļiniekiem. Jāzeps un Marija vēlreiz ir nodomā un Kristus Bērns vairs nedus silītē, bet mātes rokās. Un pāri viņiem visiem ir nomodā Tas, kas nesnauž un neguļ. Nekad.

LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus, skaistus, cerības un miera pilnus Ziemsvētkus! Tādus, kuŗos jūsu nakts mieru iztraucētu vienīgi bērnu un mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir tik liels prieks un sajūsma! Katrā draudzē, ģimenē,, Latvijā un ārpus tās, lai Kristus piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt par tādiem, kas gatavi sargāt, gādāt, lūgt un dot, citiem vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju dusēt bez bailēm. Visvarenais Dievs lai svētī 2016. gadu, Viņš lai svētī Latviju, katru zemi, Baznīcu. Viņš lai dod, ka katra nakts 2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena Viņa sargāta, Viņa želastības un jaunu uzdevumu pilna!

Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums!

Archibīskape Lauma

Publicēts 04|12|2015
Archib. Lauma Zušēvica

Citi Raksti