Kontrasti. Aicinājums uz garīgām pārrunām

Piektdien, 14. maijā, mūsu parastās pārrunas būs par divām ļoti neparastām Bībeles grāmatām:
Esteres grāmatā neparādās vārds “Dievs”, savukārt, Ījaba grāmata visa ir viena ārkārtīgi dziļa, dramatiska, nozīmīga saruna ar un par Dievu, par mums un starp mums un mūsu dvēseles draugiem, mūsu domubiedriem.
Aicinu piedalīties vai nu 10:00 no rīta, vai arī 6:30 vakarā pēc Čikāgas laika. Aicinājumam pievienoti lasījumi no 122. līdz 136., kas būs mūsu pārrunu pamats.
Pateicībā visiem, kas piedalās un dāvina cits citam iespēju dziļāk izprast Dieva vārda patiesību un to, kā tas arvien mūs iepazīstina ar sevi,
Jūsu māsa Kristū,
+ Lauma

Zoom ielūgumi:
Topic: Lauma Zusevics’ Zoom Meeting
Time: May 14, 2021 10:00 Central Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644
Meeting ID: 750 996 0644

VAI

Topic: Lauma Zusevics’ Zoom Meeting
Time: May 14, 2021 18:30 Central Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644
Meeting ID: 750 996 0644

FOTO: Lauma Zušēvica
Jāņa Mintika krucifikss

Citi Raksti