Jūs, ticīgie, nāciet!

Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. (Ebr.11.1)
Lai Jums prieks ticībā klausīties, dziedāt līdz un dalīties ar saviem draugiem, lai arī viņi var svētku eņģeļu korim pievienot savu balsi. Lai skan!

Citi Raksti