Jaungada lūgšana sagaidot 2015. gadu

“Lūdziet, tad jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs.” (Mt. ev. 7:7)

Mīļās māsas un brāļi Kristū! Šorīt, ieejot Jaunajā Gadā, kas jau dažās vietās pienācis, lūgšanās un domās esmu ar jums vienota. Jūtos, ka dzīvoju starp gadiem un starp amatiem, bet gribu dalīties ar aicinājumu kopā ar jums lūgt:

– lai Dievs stiprina tos, kas cieš bailes, kas palikuši bez mājām Sīrijā un tik daudzās citās kaŗa un terora, nedrošības un naida plosītās vietās. Kaut Kristus žēlastība un žēlsirdība viņus sasniegtu caur tiem, kas tur kalpo visbīstamākās vietās. Lūgsim par viņiem.
– lai Dievs pasargā un iedrošina tos, kas cīnās pret ļaunām slimībām un ir kopā ar tiem, kas aiziet mūžībā dēļ “Ebola” vai malārijas, vai vēža, vai kādas citas slimības, kas aiz sevis atstāj tik daudz sēru.
– lai Dieva miera, gudrības, taisnības un patiesības Gars vadītu visus, kas nes atbildību par savām valdībām, vai tas būtu Latvijā, vai jebkuŗā citā pasaules valstī.
– lai Dievs pasargā no ekonomijas krīzēm un neierobežotās mantkārības grēka sekām, īpaši tos, kam visgrūtāk sagādāt visu, kas nepieciešams, lai vienkārši dzīvotu bez bada vai trūkuma.

Publicēts 01|01|2015
Bīskape electa Lauma Zušēvica

Citi Raksti