Jaukākās zvanu skaņas

“Piepeši lielajā augstumā nodunēja varenas skaņas, atraudamas viņas galvu bijībā un izbrīnā atpakaļ. Turpat stāvēja milzīga ēka ar nesaredzamu torņa galu. Dun-dun-dun! Skaņas ducināja, dziedāja, tricināja gaisu, kas likās kā noreibis grīļodamies un drebam it kā apšu koks vējā.
“Vai tā ir baznīca?” meitene jautāja kā nesapratnē.
“Annas baznīca. Kā tad,” māte paskaidroja.
“Vai, kāda liela liela!”
“Jā, tajā var iebāzt trīs tādas kā mūsu.”
(Anna Brigadere “Dievs, daba, darbs”)
Lai Jums prieks jaukākās zvanu skaņas, līdz ar citām Ziemsvētku dziesmām, klausīties, pašiem dziedāt līdz un dalīties arī ar saviem draugiem, lai viņi var svētku eņģeļu korim pievienot arī savu balsi!

Citi Raksti