Gavēņa laika pirmās svētdienas dievkalpojums

Ciānas draudzes dievkalpojumā piedalās: Mācītāja Gundega Puidza;
Ērģelniece, mūzikante, virtuālā korāļu ansambļa vadītāja Māra Vārpa.
Ciānas virtuālajā korāļu ansamblī dzied:
Ēriks Antēns, Irēne Balks, Linda Cukurs, Vita Cukurs, Gundega Puidza,
Rūta Pūliņa, Juris Pūliņš, Arnis Šrāders, Māra Vārpa.

Citi Raksti