Gavēņa laika ceturtās svētdienas dievkalpojums

Ceturtās Gavēņa laika svētdienas dievkalpojums 2022. gada 27. martā Ciānas draudzē.
Mācītāja Gundega Puidza

Citi Raksti