Epifānijas laika 4. svētdienas dievkalpojums

Mīļi un silti sveicieni no Ciānas draudzes 2022. gada 30. janvārī.
Pievienota šodienas dievkalpojuma lapiņa: ZvaigznDien4pec_220130
Lai jums skaista un Dieva svētīta šī nedēļa!

Sirsnīgs paldies par jūsu ziedojumiem!

Māc. Gundega Puidza

Citi Raksti