Čikāgas latviešu ev.lut. Ciānas draudzes Pļaujas svētku un mirušo piemiņas svētbrīdis

2021. gada 3. oktobrī Māc. Gundega Puidza

 

Citi Raksti