Čikāgas Ciānas draudzes dievkalpojums 24.oktobrī

Divdesmit otrās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums 2021. gada 24. oktobrī.
Māc. Gundega Puidza

Citi Raksti